1. Αποδοχή Όρων: Με την πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι χρήστες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται.
  2. Πληροφορίες προϊόντος: Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, εικόνων, τιμών και διαθεσιμότητας. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν λάθη ή ανακρίβειες και το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία.
  3. Παραγγελία και Τιμολόγηση: Η παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί προσφορά για αγορά προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να δέχεται ή να απορρίπτει παραγγελίες. Οι τιμές που αναφέρονται είναι στο καθορισμένο νόμισμα και δεν περιλαμβάνουν φόρους ή έξοδα αποστολής, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
  4. Πληρωμή: Θα περιγραφούν οι τρόποι πληρωμής που γίνονται δεκτοί από το ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών ή άλλων διαθέσιμων επιλογών. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την παροχή ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών πληρωμής.
  5. Αποστολή και Παράδοση: Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αποστολής, τους χρόνους παράδοσης και το σχετικό κόστος. Τυχόν ημερομηνίες παράδοσης που παρέχονται είναι εκτιμήσεις και το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις πέραν του ελέγχου του.
  6. Επιστροφές και επιστροφές χρημάτων: Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα περιγράφει τις πολιτικές του σχετικά με τις επιστροφές, τις ανταλλαγές και τις επιστροφές χρημάτων. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν χρονικούς περιορισμούς, προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και εάν τα έξοδα αποστολής επιστρέφονται.
  7. Πνευματική Ιδιοκτησία: Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, λογότυπων και εμπορικών σημάτων, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή των δικαιοπαρόχων του. Απαγορεύεται στους χρήστες να αναπαράγουν ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.
  8. Απόρρητο και Προστασία Δεδομένων: Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα εξηγήσει τις πρακτικές απορρήτου του, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο χειρισμός των προσωπικών στοιχείων των χρηστών θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  9. Περιορισμός Ευθύνης: Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα αποποιείται ευθύνης για τυχόν ζημίες, απώλειες ή αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών.
  10. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία: Οι όροι και οι προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της σχετικής δικαιοδοσίας και τυχόν διαφορές θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτής της δικαιοδοσίας.